هر ۵۰ دقیقه،۱۳۰ دلار (بعلاوه مالیات).

تخفیف ویژه برای دانشجویان ، لطفا کارت دانشجویی به همراه مدارک ثبت نام را بهمراه داشته باشید.
اولین جلسه ۵۰ دقیقه میباشد.

نحوه پرداخت

هزینه جلسات, بصورت نقدی و Interac e-Transfer پذیرفته میشود. لطفا تمامی هزینه ها در زمان ارائه خدمات پرداخت شود.

در حالت عدم حضور، و عدم اطلاع رسانی ۴۸ ساعت قبل از وقت مقرر ، شما ملزم به پرداخت کامل هزینه آن جلسه هستید .

Book an Appointment