در مرکزشاینینگ هورایزون:

خدمات مشاوره در موارد زیر به زبانهای ، فارسی ، انگلیسی و عربی ارائه میشود

 • آسیبهای شدید روحی
 • از دست دادن فرد عزیز
 • برنامه های آموزشی گروهی
 • ‎تیز هوشان / ضریب هوشی بالا
 • جدایی, متارکه
 • غلبه بر آسیبهای روحی در اثر خشونت لفظی و جسمی
 • قاطعانه بیان کردن افکار و احساسات
 • مشاوره فردی
 • مشاوره خانوادگی
 • مشاوره گروهی
 • وفق دادن
 • شیوه مشاوره EMDR

Book an Appointment